ข้อกำหนด และเงื่อนไข

1. สินค้าทุกชิ้นจะใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามารับสินค้าเองที่เคาน์เตอร์ BM Collection Italy ทั้ง 5 สาขา ดังนี้

- ZEN @Central World Fl. 2         Tel: 02-1009999 ต่อ 3130

- Central Plaza Ladprao Fl. 2        Tel: 02-5411111 ต่อ 3212

- Central Plaza Bangna Fl. 1         Tel: 02-7255000 ต่อ 3101

- Central Plaza Pinklao Fl. 1          Tel: 02-8029000 ต่อ 2132

- Central Festival Eastville Fl. 1     Tel: 02-0817777 ต่อ 3105

2. สินค้าทุกชิ้นจะจัดส่งฟรี (EMS) ภายในประเทศไทยเท่านั้น

3. สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ และค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากไปรษณีย์เขตของเราแล้ว

4. หลังจากลูกค้าได้รับใบสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางบริษัทฯ จะเก็บสินค้าไว้ให้ 2 วัน (นับจากวันที่ได้รับอีเมลสั่งซื้อ) หากลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินในเวลา 2 วัน จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ ขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเสียสิทธิ์

5. ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินที่ผิดพลาด เข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ เพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้าโดยที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นๆ ทางบริษัทฯ ถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้า และถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้อง และครบถ้วน

6. การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามา หรือการกระทำใดๆ เพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางอาญา และจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ

7. หลังจากลูกค้าทำการแจ้งโอนเงินสินค้า บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าโดยใช้เวลาจัดส่งประมาณ 7-14 วัน

8. การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินในกรณีที่สินค้ามีการใช้งานแล้ว โดยการรับประกันสินค้าครอบคลุม กรณีตามหัวข้อด้านล่างนี้เท่านั้น

กรณีสินค้าราคาปกติ :
 1. กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด บริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 2. กรณีที่มีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัทฯลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนทำการจัดส่งสินค้าเท่านั้น โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 081-442-6888 หรือที่ BM Collection Italy

 3. กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่พึงพอใจสินค้า และมีความประสงค์จะขอคืนเงิน ต้องเกิดจากกรณีที่ได้รับสินค้าผิดรายการ หรือสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อกลับมาภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

*สินค้าราคาปกติสามารถเปลี่ยนไซส์ได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น

กรณีสินค้าลดราคา หรือร่วมรายการต่างๆ (ไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม) :
 1. สินค้าลดราคาไม่สามารถเปลี่ยนไซส์ หรือขอคืนเงินด้วยเหตุผลอื่นๆ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า (กรุณาเช็คไซส์ให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อ)

 2. สินค้าลดราคาสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดรายการ หรือสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนกลับมาภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า :

 1. ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านจากแบรนด์ BM Collection Italy เท่านั้น มีใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า เลขออร์เดอร์สั่งซื้อ หรือแจ้งชื่อผู้สั่งสินค้าได้ครบถ้วน

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินในกรณีสินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งาน ไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป หรือไม่มีถุงผ้ากลับมา

 3. สินค้าราคาปกติ: สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น

 4. หากตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้า และไม่ส่งสินค้ากลับ โดยทางลูกค้าต้องมารับสินค้าคืนเองที่เคาน์เตอร์

 5. สินค้าที่ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนกลับมาภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณี

 6. เงื่อนไขทั้งหมดในการรับประกันสินค้า และการตัดสินใจจากทาง BM Collection Italy ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า :

*สินค้าลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ (ไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดรายการ หรือสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไซส์ หรือขอคืนเงินด้วยเหตุผลอื่นๆ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์ 081-442-6888 ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หรือที่ BM Collection Italy

 2. แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน เลขออร์เดอร์สั่งซื้อ พร้อมส่งรูปหลักฐานสินค้าที่เสียหายมาที่ BM Collection Italy

 3. กรุณาส่งสินค้ากลับมาภายใน 30 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า ตามที่อยู่: บริษัท L&3B co.,ltd เลขที่ 1086/9-10 ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 4. แจ้งหมายเลขพัสดุ หรือ Tracking number ที่เบอร์ 081-442-6888 หรือที่ BM Collection Italy

**หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า และได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และเปลี่ยนคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้