เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การเปลี่ยนและคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินในกรณีที่สินค้ามีการใช้งานแล้ว โดยการรับประกันสินค้าครอบคลุม กรณีตามหัวข้อด้านล่างนี้เท่านั้น

กรณีสินค้าราคาปกติ :
 1. กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด บริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 2. กรณีที่มีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัทฯ) ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนทำการจัดส่งสินค้าเท่านั้น โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 081-442-6888 หรือที่ BM Collection Italy

 3. กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่พึงพอใจสินค้า และมีความประสงค์จะขอคืนเงิน ต้องเกิดจากกรณีที่ได้รับสินค้าผิดรายการ หรือสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อกลับมาภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

*สินค้าราคาปกติสามารถเปลี่ยนไซส์ได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น

กรณีสินค้าลดราคา หรือร่วมรายการต่างๆ (ไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม) :
 1. สินค้าลดราคาไม่สามารถเปลี่ยนไซส์ หรือขอคืนเงินด้วยเหตุผลอื่นๆ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า (กรุณาเช็คไซส์ให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อ)

 2. สินค้าลดราคาสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดรายการ หรือสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนกลับมาภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า :

 1. ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านจากแบรนด์ BM Collection Italy เท่านั้น มีใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า เลขออร์เดอร์สั่งซื้อ หรือแจ้งชื่อผู้สั่งสินค้าได้ครบถ้วน

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินในกรณีสินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งาน ไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป หรือไม่มีถุงผ้ากลับมา

 3. สินค้าราคาปกติ: สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น

 4. หากตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้า และไม่ส่งสินค้ากลับ โดยทางลูกค้าต้องมารับสินค้าคืนเองที่เคาน์เตอร์

 5. สินค้าที่ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนกลับมาภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณี

 6. เงื่อนไขทั้งหมดในการรับประกันสินค้า และการตัดสินใจจากทาง BM Collection Italy ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า :

*สินค้าลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ (ไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดรายการ หรือสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไซส์ หรือขอคืนเงินด้วยเหตุผลอื่นๆ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์ 081-442-6888 ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หรือที่ BM Collection Italy

 2. แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน เลขออร์เดอร์สั่งซื้อ พร้อมส่งรูปหลักฐานสินค้าที่เสียหายมาที่ BM Collection Italy

 3. กรุณาส่งสินค้ากลับมาภายใน 30 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า ตามที่อยู่: บริษัท L&3B co.,ltd เลขที่ 1086/9-10 ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 4. แจ้งหมายเลขพัสดุ หรือ Tracking number ที่เบอร์ 081-442-6888 หรือที่ BM Collection Italy

**หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า และได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และเปลี่ยนคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้