การดูแลรักษารองเท้าหนัง

  1. ควรหลีกเลี่ยงรองเท้าหนังจากสารประเภทน้ำมัน เครื่องสำอาง หรือสารละลายต่างๆ

  2. ควรหลีกเลี่ยงการเก็บรองเท้าหนังในที่ที่ได้รับความร้อน หรือตากไว้ในที่ที่ได้รับแดดโดยตรง เพราะอาจทำให้สีของหนังจางลงได้

  3. ควรหลีกเลี่ยงรองเท้าหนังจากความเปียกชื้น หรือโดนน้ำโดยตรง เพราะอาจทำให้หนังบวม และอาจก่อให้เกิดการฝังตัวของเชื้อราได้

  4. รองเท้าหนัง และวัสดุอื่นๆ เช่นส่วนประกอบที่เป็นโลหะ จะมีการตอบสนองต่อความชื้น และอาจก่อให้เกิดรอยการสึกกร่อน หรือขาดอย่างถาวร

  5. เมื่อไม่ใช้งาน ควรเก็บสินค้าไว้ในถุงเก็บสินค้าให้อยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเท และพ้นแสง เพื่อกันไม่ให้แสงจากหลอดไฟทำลายคุณภาพหนังของรองเท้า

 

การทำความสะอาดรองเท้าหนัง

ควรใช้ผ้ากับผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนัง ทาบริเวณหนังของรองเท้าบางๆ ให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้สักพัก แล้วเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด จะช่วยให้หนังมีความชุ่มชื้น และไม่แห้งกรอบ