เคาน์เตอร์สินค้า BM Collection Italy

ปัจจุบันคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์สาขา Central Plaza Bangna Fl. 1  Tel: 02-7255000 ต่อ 3101