เคาน์เตอร์สินค้า BM Collection Italy

ปัจจุบันคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์ทั้ง 5 สาขา

  1. ZEN @Central World Fl. 2         Tel: 02-1009999 ต่อ 3130
  2. Central Plaza Ladprao Fl. 2        Tel: 02-5411111 ต่อ 3212
  3. Central Plaza Bangna Fl. 1         Tel: 02-7255000 ต่อ 3101
  4. Central Plaza Pinklao Fl. 1          Tel: 02-8029000 ต่อ 2132
  5. Central Festival Eastville Fl. 1     Tel: 02-0817777 ต่อ 3105