เคาน์เตอร์สินค้า BM Collection Italy

ปัจจุบันคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์ทั้ง 3 สาขา

  1. ZEN @Central World Fl. 2        Tel: 02-1009999 ต่อ 3130
  2. Central Plaza Bangna Fl. 1       Tel: 02-7255000 ต่อ 3101
  3. Central Plaza Pinklao Fl. 1        Tel: 02-8029000 ต่อ 2132