ที่อยู่:

สำนักงานใหญ่: บริษัท แอลแอนด์ทรีบี จำกัด 1086/9-10 ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500, ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์: 081 442 6888


BM Collection Shop:

 1. ZEN @ Central World Fl. 2 Tel: 02-1009999 ต่อ 3130
 2. Central Plaza Bangna Fl. 1 Tel: 02-7255000 ต่อ 3101
 3. Central Plaza Pinklao Fl. 1 Tel: 02-8029000 ต่อ 2132
 1. ZEN @ Central World Fl. 2
  Tel: 02-1009999 ต่อ 3130
 2. Central Plaza Bangna Fl. 1
  Tel: 02-7255000 ต่อ 3101
 3. Central Plaza Pinklao Fl. 1
  Tel: 02-8029000 ต่อ 2132